Regulamin serwisu MotoHub

Regulamin Motohub'a

 

Definicje

 • Portal - Portal internetowy MOTOHUB dostępny pod adresem www.motohub.pl, prowadzony przez spółkę PARABRISA Sp. z o.o.
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub podmiot prawa korzystający z Portalu w celu skorzystania lub/i zakupu usług na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
 • Warsztat - podmiot prawa świadczący usługi w zakresie dobrowolnie zadeklarowanych usług lub/i sprzedaży czy montażu części.
 • E-mail - adres korespondencyjny podany przez użytkownika przy procesie rejestracji, używany również do logowania wraz z Hasłem
 • Hasło - ciąg znaków podawany przy rejestracji, poufny, udostępniony tylko Użytkownikowi w czasie rejestracji
 • Usługi - usługi świadczone przez Warsztaty Klientom detalicznym Portalu.
 • Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
 • Ustawa – Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 • Giełda ogłoszeń - Lista ogłoszeń umieszczanych w Portalu zarówno przez Warsztaty jak i Użytkowników. Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

Postanowienie ogólne

 • Niniejszy regulamin definiuje zasady korzystania z Portalu www.motohub.pl przez Użytkowników.
 • Celem działania Portalu jest:

·         Zapewnienie możliwości znalezienia Warsztatu swiadczącego odpowiednie usługi

·         Umożliwienie rezerwacji terminu usługi (np. naprawy)

·         Udostępnienie forum dyskusyjnego dostępnym

·         Udostępnienie Użytkownikom list ogłoszeń

 • Dostęp do funkcji portalu jako Użytkownik jest całkowicie bezpłatny.
 • Usługi Portalu są dostępne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki uczestnictwa

 • Dostęp do usług i treści jest ogólnodostępny. Portal może przeglądać każdy z dostępem do Internetu.
 • Każdy Użytkownik korzystający z dowolnej funkcji Portalu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie zobowiązuje się do nie zamieszczania treści niezgodnych z prawem (publicznego zniesławiania innych Użytkowników, dopuszcza się pomówień, zastraszania itd., tak zwanego spamu, treści niezgoddnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (zawierających obraźliwy bądź nieprzyzwoity język).
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z zasobów i funkcji Portalu w sposób niezakłócający jego pracy.

Rejestracja

 • Rejestracja w Portalu jest dobrowolna oraz rozszerza funkcjonalność Portalu w stosunku do niezarejestrowanego Użytkownika.
 • Użytkownik po rejestracji w Portalu uzyskuje dostęp do dodatkowej funkcjonalności i usług Portalu.
 • W celu poprawnego dokonania Rejestracji w Portalu jest niezbędne posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email) jak również zdefiniowanie własnego Hasła dostępowego do Portalu oraz zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.

Usługi dostępne dla Użytkowników

Każdy Użytkownik, który dokonał Rejestracji może na zasadach ogólnych określonych w niniejszym regulaminie, po zalogowaniu się za pomocą loginu (adres Email podany podczas Rejestracji) oraz Hasła (ustalone podczas Rejestracji) koszystać z następujących usług:

 • Tworzenie listy posiadanych samochodowów jak również wirtualnej listy napraw i wykonanych usług
 • Przeglądanie udostępnionych danych w Portalu
 • Rezerwowanie terminów usług w Warsztatach
 • Kontrolowanie i przypomnianie o stanie technicznym samochodu oraz terminach przeglądów i ubezpieczeń
 • Ocenianie jakości usług wykonanych w Warsztatach
 • Umieszczanie, usuwanie, zmienianie danych dotyczących Kierowcy

Abonament dla Warsztatów

 • Każdy właściciel Wartsztatu ma możliwość wykupienia w Portalu pakietu promocyjnego zwanego dalej Abonamentem.
 • Każdemu Warsztatowi przy procesie rejestracji przypisywany jest pakiet "Podstawowy".
 • Aktualną liste pakietów wraz z korzyściami i cenami można zobaczyć pod adresem "http://motohub.essyo.pl/wykup-abonament/60"
 • Płatnośc na rzecz Portalu obsługuje serwis "przelewy24.pl"
 • Dowodem płatności jest faktura VAT z paragonu lub faktura VAT.

Prawa autorskie

 • Właściciel Portalu posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości Portalu oraz elementów mienia Portalu, za wyjątkiem treści publikowanych przez Użytkowników.

Postanowienia końcowe

 • Uzytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu nieodpłatnie oraz zapisać go na własnym nośniku danych. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna pod linkiem z głownej strony Portalu (www.MotoHub.pl).

Twój program MotoHub® premium

 • Posiadaczowi karty przysługują dodatkowe rabaty w warsztatach partnerskich MotoHub®

 • Wybrane usługi warsztatów partnerskich premiowane punktami

 • Zgromadzone punkty można wymienić na zniżki


Sprawdź stan swojego konta punktowego

Pomoc

Motohub® dla warsztatów samochodowych

Szukasz nowych klientów?
Chcesz podnieść jakość usług?
Świadczysz nietypowe usługi?