Dbanie o zdrowie 

Podstawowe informacje o położniku

W tym miejscu znajdziesz więcej informacji o pracy położnika Kraków.

Jakie są zadania położnika?

Położnik to specjalista nadzorujący rozwój ciąży kobiety. Do jego zadań zalicza się m.in. wykrywanie możliwych patologii ciąży oraz zapobieganie im. Położnictwo jest dziedziną medycyny mocno powiązaną z ginekologią, czego skutkiem jest fakt, że często ten sam doktor jest równocześnie położnikiem i ginekologiem.Co ważne, należy rozróżniać zawód położnej o zawodu położnika, gdyż obowiązki tych osób są z założenia zupełnie odmienne. Podczas gdy położnik dba głównie o zapobieganie zakłóceniom w trwaniu ciąży, misją położnej jest zagwarantowanie ciężarnej najlepszych możliwych warunków w trakcie porodu i połogu.

Kiedy wybieramy się do położnika?

Do położnika musimy udać się po zajściu w ciążę. Sprawą wielkiej wagi jest kontrola położnika już w pierwszych dniach od poczęcia, aż do rozwiązania. Dopilnuje on przeprowadzenia kompletu niezbędnych badań oraz dołoży wszelkich starań, aby nasze dziecko przyszło na świat zdrowe i w jak najbardziej bezpieczny sposób. Wybierając się do położnika, należy wybrać osobę, przy której będziemy czuć się swobodnie oraz która zapewni nam najwygodniejsze warunki następnych wizyt.

Dane teleadresowe:
Gabinet ginekologiczny
ul. Szlak 20
31-161 Kraków

Tel.: 12 634 40 32
Mob.: 501 355 801

Powiązane treści