Energetyka i paliwa 

Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Potrzebujesz szczegółowych informacji dotyczących kogeneracji? Wejdź na dalkiapolska.com

Na skutek rozwoju przemysłu nastąpiło nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, jak również świadomość jej utraty na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że firmy szukają innowacyjnych rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich wpływu na środowisko.

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej firm produkcyjnych za sprawą wdrażanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, przede wszystkim poprzez zwiększenie elektryfikacji oraz zredukowanie zużycia surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu i ciepła, bądź trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego generowany jest też chłód.

W wielu dziedzinach przemysłu osiągalne jest dodatkowo korzystanie z energii z odzysku, innymi słowy “czystej energii”. To energia, która jest wytwarzana na różnych etapach produkcji i która zwykle bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a następnie ponowne jej użycie daje po jakimś czasie poważne oszczędności, a zarazem przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu gospodarki w kolejnych dekadach

W dobie ogólnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania ludzkości na otoczenie, a także wiedzy, iż ropa i gaz za kilkadziesiąt lat się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, bo jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Ukierunkowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to najlepsza metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Owszem, zastosowanie tego rodzaju środków wymaga poniesienia znacznych kosztów, lecz w efekcie zysk jaki one przynoszą, zupełnie je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji kosztów zakupu energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Z drugiej strony zredukowanie śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego oddziaływania na ekosystem to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10