Finanse i rachunkowość 

Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Szukasz szczegółowych wiadomości dotyczących automatycznej windykacji? Wejdź na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/

Może być sporo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Aplikacja Flobo do księgowania przelewów z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż określenie to wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się w stosunku do dłużnika stosowne czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła identyczną liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony we wskazanym czasie na ogół się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura przypominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może dodać indywidualne harmonogramy działań podejmowanych względem opieszałych klientów, definiując m.in. odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Ostatecznie, jeśli wymienione wyżej działania zadziałają, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach skutkuje też znaczną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane treści