Finanse i rachunkowość 

Faktura proforma – czym jest i czy jest wiążąca?

Skieruj się na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/, aby otrzymać odpowiedź na pytanie co oznacza faktura proforma.

Każdy kto prowadzi swoją działalność gospodarczą, ale także i większość osób realizujących zakupy przez internet, miał styczność choć raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Proforma nie jest potwierdzeniem zrealizowania usługi

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, wobec tego raz za razem spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Rekomenduje się jednak zostawić ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący formą propozycji jakiejś oferty. Nie stanowi dowodu zakupu towaru ani zrealizowania usługi, a więc zgodnie z ustawą o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, bowiem dotyczy usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie była zrealizowana, więc warunki transakcji w niej sformułowane mogą wciąż podlegać negocjacjom.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda oraz posiada podobne dane co faktura VAT, a więc:

  • dane stron (wystawcy oraz odbiorcy),
  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • nazwę towarów lub usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • określenie prognozowanego terminu doręczenia towaru lub wykonania usługi,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Żeby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy również pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, gdy odbiorca wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji czy też przeleje zaliczkę.

Powiązane treści