Finanse i rachunkowość 

Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o metodzie kasowej, odnajdziesz na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby z własną działalnością gospodarczą na ogół rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki powinno się spełniać, żeby z niej skorzystać?

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Przedsiębiorcy co rusz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni co jakiś czas przypominać kontrahentowi o przelewie opłaty za zrealizowane usługi czy też sprzedane produkty. Gdy to zdarza się notorycznie, nawet znakomicie radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w odpowiednim terminie i w konsekwencji otrzymać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania wpłaty od kontrahenta. Ze względu na przytoczony powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, lecz muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga permanentnego śledzenia otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Z reguły przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym kontrolowaniem wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkuset fakturach nadzór wpłat wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane treści