Finanse i rachunkowość 

Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Zajrzyj tutaj jeżeli interesujesz się notami księgowymi na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Wypada zaznaczyć, że notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. W końcu zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią zwyczajnego przeoczenia czy chwilowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W chwili, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Informację o tym ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności, która posiada też wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane treści