Usługi 

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Więcej szczegółów o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko na www.testypsychologiczne.com.pl.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca musi poddać się tego typu badaniom. Są one niezbędne dla dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć tylko w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek osoby badanej, ponieważ sprawdzane parametry słabną wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co pięć lat, lecz jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są przeprowadzać badania corocznie.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Powiązane treści