Usługi 

Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Na tlumaczalnia.pl/ceny/ znajdziesz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na firmy z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze sporządzają mnóstwo przysięgłych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i przeróżnych firm.

Mimo, iż w sieci łatwo znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nic nie zastąpi pracy wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest często koniecznością, np. jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy wstępnie wyliczyć cenę przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Czas wykonania, język, rodzaj przekładu – to ma wpływ na końcowy koszt usługi

Finalny koszt translacji tekstu kształtują poniższe elementy:
1. Język, na który lub z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (hiszpański, włoski) albo germańskich (niemiecki, holenderski) będzie zazwyczaj tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest zwyczajowo o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy przygotować się na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo problematyka tekstu. Translacja prac dyplomowych, artykułów medycznych bądź kontraktów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, ale również odpowiednią wiedzę, by trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji niewybaczalnych błędów.

Tłumaczenie poświadczone a zwykłe

Warto zaznaczyć, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. paszport albo dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie nadaje mu oddzielny numer, a także zaznacza czy przekład powstał z odpisu, oryginału lub kopii. Tłumacze przysięgli przeważnie mają stały cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie niezbędności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Powiązane treści