badania operatorów BielskoUsługi 

Komu potrzebne są badania operatorów?

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju zawodach wymagane są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je ma, przeprowadza się specjalne badania. By je wykonać, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w dużym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Odmienne testy wykonywane są w przypadku sędziów, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania okazują się wykonywane znacznie częściej. Warto więc powiedzieć kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne określają ich charakter i jakie predyspozycje okazują się w ich trakcie najważniejsze.

Zasady badań operatorów

Częstość przeprowadzania oraz charakter badań operatorów wózków widłowych i innych maszyn wykorzystywanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, z wyjątkiem osób po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania testów co dwa lata. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż przebieg testów może zostać zmieniony, jeśli przeprowadzający je specjalista stwierdzi, że konieczne są inne testy albo niektóre elementy są w danym przypadku niepotrzebne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej formę papierowego testu oraz test badający inteligencję. Następnie przeprowadzane są badania na refleks, polegające najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi wystarczająco szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania zdolności postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Powiązane treści