Usługi 

Sesje z coachem biznesu dla menedżerów i kadry kierowniczej

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady coacha psychologa, zajrzyj na janklusak.pl

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu wymusza regularne dostosowywanie się do jego teraźniejszych wymagań, a przy tym jest niezwykle konkurencyjny. Stąd tak znaczący jest nie tylko rozwój osobisty jednostkowego pracownikaprzedsiębiorstwa, ale także efektywna organizacja pracy dużych zespołów osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się wiedzą jakimi dysponuje coach.

Coach psycholog – pomoc dla dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw

Profesjonalny coach kariery służy pomocą w poszerzeniu zakresu kompetencji danej osoby, przygotowuje ją na nadchodzące wyzwania zawodowe oraz zachodzące zmiany. Sprawia to, że może ona dużo szybciej nabywać nowe umiejętności, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale także tworzy nowe perspektywy awansu. Coach koncentruje się na zamiarach oraz ambicjach klienta, dlatego sesje z nim zawsze mają charakter indywidualny, ukierunkowany na wypełnienie określonych założeń. Kto często postanawia skorzystać z usług coacha kariery? Są to głównie dyrektorzy oraz prezesi firm, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w obszarze kierowania i organizacji pracy.

Praca z doradcą zawodowym – pierwszy kontakt i poznanie celów klienta

Podstawą owocnej w pożądane skutki pracy z coachem biznesu, jest gruntowne poznanie klienta. Z tej przyczyny inicjujące spotkanie z coachem upływa na precyzyjnym ustaleniu ambicji i oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, kwalifikacji, największych sukcesów i klęsk zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najodpowiedniejszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, a także wstępnie uzgodnić częstotliwość i ilość sesji koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Spotkanie wstępne nie musi przebiegać z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można połączyć się telefonicznie bądź przez internet. Po przeprowadzeniu uzgodnionej serii sesji coach przygotowuje podsumowanie całego procesu. Wymienia w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne zamiary, a także gdzie ewentualnie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Powiązane treści